Fleetmatech ApS sælger udelukkende på erhvervsbetingelser til registrerede virksomheder, institutioner og organisationer, hvorfor priser også er angivet ekskl. moms.

Aftaleindgåelse

Aftaleindgåelse sker først når Fleetmatech ApS fremsender ordrebekræftelse.

Levering

Leveringstider oplyses ved aftaleindgåelse. Fleetmatech ApS tilstræber levering indenfor 10 arbejdsdage. Levering sker typisk med Post Danmark eller anden anerkendt leverandør.

Betaling

Fleetmatech ApS modtager kun kontant betaling via giroindbetaling eller bankoverførsel med mindre andet er angivet i ordrebekræftelse.

Ansvarsbegrænsning og Garanti

I intet tilfælde, herunder uagtsomhed og menneskelig fejl, programmeringsfejl, serverfejl, driftsfejl er Fleetmatech ApS ansvarlig for driftstab, tabt avance, tabte data og disses reetablering, tab af good-will eller lignende indirekte tab eller skade. Vælger kunden at overdrage færdiggørelsen eller evt. fejlretning etc. til anden leverandør, så er det for egen regning og risiko. Fleetmatech ApS dækker ikke udgifter hertil.
Ved programtilretninger, programmer og hardware leveret af tredieparts leverandør, og videresolgt af Fleetmatech ApS, henvises til pågældende leverandørs salgs- og leveringsbetingelser samt garanti.
Garanti på hardware og software gives direkte af producenten TomTom, hvorfor kunden ikke kan gøre krav gældende overfor Fleetmatech ApS.
For hardwaren tilbyder TomTom 12 måneders erhvervsgaranti.
For softwaren gælder TomTom’s generelle abonnementsvilkår, som er angivet i selve abonnementsaftalen, der indgås direkte mellem kunden og TomTom.
Ved installations og monteringsydelser leveret af tredieparts leverandør og videresolgt af Fleetmatech ApS, kan kunden ikke gøre krav gældende overfor Fleetmatech ApS, idet der henvises til den pågældende installatørs leveringsbetingelser og garanti.

Support

TomTom Telematics tilbyder gratis dansk support på dine TomTom Telematics produkter, så længe dine abonnementer løber.

Du kan kontakte TomTom Telematics Support på hverdage på telefon: 35258363 eller ved at sende email til support.dk@business.tomtom.com

Fleetmatech ApS yder også gerne support, men udelukkende mod betaling.

Undervisning

Fleetmatech ApS tilbyder undervisning i WEBFLEET og TomTom Telematics efter tilbud.